Roli dhe fuqizimi i të rinjve në Integrimin Evropian: KRK dhe CDI diskutojnë me përfaqësues të Institucioneve Evropiane në Bruksel Më Shumë Bashkëpunimi Rajonal, rruga më efektive drejt Integrimit Evropian Më Shumë Për herë të parë Shqipëria në një Forum Evropian: Kongresi Rinor Kombëtar votohet në Forumin Rinor Evropian Më Shumë Qyteti ukrainas Lviv, shpallet Kryeqyteti Europian i Rinisë 2025 Më Shumë Thirrje per Artikuj në kuadër të Platformës Connecting Youth Më Shumë

 Të Fundit

  JOIN OUR EVENT

  Meet the team who made this possible and other partners like you who will contribute to make this program a reality during 2022 Get acquainted with the program themes and their goals – Ask your questions and share your ideas – Leave your mark by giving a hand to the young people that will be the change makers of Tirana, Albania and Europe tomorrow!

  THE PROJECT

  “Tirana EYC 2022, Boost Conference” is an online conference and a platform for “Tirana European Youth Capital 2022” supporters. It aims to bring together partners and stakeholders, institutions or organizations who will have the aspiration and opportunity to explore what this title comprises of and provide their support to the organization and delivery of the Tirana EYC program in 2022.

  YOUR IMPACT

  As a partner, organization or individual in Albania, you have the chance to provide real support for the young people of the capital. It is only through joining forces together that we can create
  something beautiful for the younger generation
  in Albania and help them shape their future as true members of the European family!

  The 8 themes of the program: