Transformers 2.0 në mikrofon Më Shumë Apliko Tani: Thirrje për artikuj për Platformën "Connecting Youth" Më Shumë “PROGRAMET INTERREG IPA TË BASHKIMIT EVROPIAN: ÇFARË OFROJNË PËR TË RINJTË?” Më Shumë Konferenca Kombëtare e Punës Rinore 2.0 Më Shumë KROS TEYC: Gara Sportive me nxënës nga gjimnazet e Tiranës Më Shumë

 

Call for Collaborators. Apply now!

8  TEYC2022 Programs: