Viti Evropian i Aftësive 2023: Një vit për aftësi dhe përfshirje Më Shumë “Tirana, Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”: Një fillim i ri në fund të një rrugëtimi… Më Shumë Asambleja e Përgjithshme e Kongresit Kombëtar të Rinisë mbahet më 23 dhjetor 2022 Më Shumë Tirana mbyll vitin si “Kryeqyteti Europian i Rinisë”; Dafina Peci dhe Aspasjana Kongo: “Vit dedikuar tërësisht të rinjve shqiptarë!” Më Shumë Konferenca Rinore Interreg IPA EUSAIR Dedikuar Rinisë Më Shumë

 

Call for Collaborators. Apply now!

8  TEYC2022 Programs: