NEWS

Latest news about TiranaEYC2022.

December 4, 2021

Ftesë Për Ofertë “Ambiente me Qera për zyrat e Kongresit…

FTESË PËR OFERTË Ambiente me Qera për zyrat e Kongresit Rinor Kombëtar (TEYC2022) Lënda:            Kërkesë për marrje me qira të ambienteve për zyra për akomodimin e […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator Programi” Youth Create…

Pozicioni: Koordinator Programi “Youth create Culture” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022). Vendi i punës: […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator Programi” Youth Eco…

Pozicioni: Koordinator Programi “Youth Eco-Health” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator Programi ” Youth Space…

Pozicioni: Koordinator Programi “Youth Space” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Përgjegjës Marketingu” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës i Marketingut” në Departamentin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Marketingut për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Përgjegjës Logjistike” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës Logjistike” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja e […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Pergjegjës i Mediave Sociale” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës i Medias Sociale” në Departamentin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Marketingut për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Përgjegjës Komunikimi” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës Komunikimi” në Departamentin e Marrëdhënieve me Publikun dhe Marketingut për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) […]
November 19, 2021

Thirrje për Aplikim “Menaxher i PR dhe Marketing” për Tirana…

Pozicioni: “Menaxher i Marredhënieve me Publikun dhe i Marketingut” për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) Vendi i […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Pergjegjës Finance” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës Finance” në Departamentin e Financës për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator për Menaxhimin e Aktiviteteve”

Pozicioni: “Koordinator për Menaxhimin e Aktiviteteve” në Departamentin e Logjistikës për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi […]
November 19, 2021

Thirrje për Aplikim “Menaxher Finance” për Tirana…

Pozicioni: “Menaxher Finance” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja e […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator i Vullnetarëve” për Tirana…

Pozicioni: “Koordinator i Vullnetarëve” për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja e kontratës: […]
November 19, 2021

Thirrje për Aplikim “Koordinator Eventesh” për Tirana…

Pozicioni: “Koordinator Eventesh” në Departamentin e Logjistikës për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Asistent Logjistike” për Tirana…

Pozicioni: “Asistent Logjistike” në Departamentin e Logjistikës për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) Vendi i punës: Tiranë […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Përgjegjës Grantesh” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës për Grantet” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja […]
November 19, 2021

Thirrje për aplikim “Menaxher Monitorimi dhe Vleresimi” për Tirana…

Pozicioni: “Menaxher Monitorimi dhe Vlerësimi” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Eropian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë […]
November 3, 2021

Rezultatet e votimeve “Anëtar i Bordit Drejtues” për Tirana …

November 1, 2021

Profilet e kandidaturave “Anëtar i Bordit Drejtues” për Tirana …

October 25, 2021

Thirrje për aplikim “Anëtar i Bordit Drejtues” për Tirana Kryeqyteti…

Thirrje për aplikim “Anëtar i Bordit Drejtues” për Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022   Programi: Qyteti i Tiranës u vlerësua nga European Youth Forum, me […]