Bordi Drejtues

Bordi Drejtues i Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë për 2022 është një strukturë vendimmarrëse e përbërë nga tri anëtarë të zgjedhur nga organizatat rinore dhe për të rinjtë, pjesë e Kongresit Rinor Kombëtar që operojnë dhe veprojnë në Tiranë, si dhe dy anëtarë të caktuar nga Bashkia Tiranë.

 

Anëtarët e Bordit Drejtues:

Ana Gjoka

Kongresi Rinor Kombëtar

mirela kocollari-min

Mirela Koçollari

Bashkia Tiranë

Engjell Gjugja

Kongresi Rinor Kombëtar

Ili Gërdupi-min

Ili Gërdupi

Kongresi Rinor Kombëtar

Genci Kojdheli -min

Genci Kojdheli

Bashkia Tiranë