BORDI DREJTUES

Bordi Drejtues i Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë për 2022 është një strukturë vendimmarrëse e përbërë nga tri anëtarë të zgjedhur nga organizatat rinore dhe për të rinjtë, pjesë e Kongresit Rinor Kombëtar që operojnë dhe veprojnë në Tiranë, si dhe dy anëtarë të caktuar nga Bashkia Tiranë.

Anëtarët e Bordit Drejtues:

Ana Gjoka – Kongresi Rinor Kombëtar

Engjell Gjugja – Kongresi Rinor Kombëtar

Ili Gërdupi – Kongresi Rinor Kombëtar

Genci Kojdheli – Bashkia Tiranë

Mirela Kocollari – Bashkia Tiranë