Kush Jemi Ne

E përkufizojmë veten si një bashkim i suksesshëm forcash dhe vizioni me në qendër rëndësinë e rinisë shqiptare. Jemi një grup që synojmë të përfaqësojmë rininë e këtij vendi, një ombrellë organizatash rinore, grupesh jo formale e forumesh të ndryshme. Jemi Kongresi Rinor Kombëtar dhe në bashkëpunim të plotë me Bashkinë Tiranë kemi arritur me meritë e përkushtim të kemi mundësinë të jemi fitues të titullit “Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022”.

Tirana EYC 2022 paraqitet si një makro program dhe mundësi fantastike që do të zgjasë 365 ditë, gjatë të cilave do i jepet jetë një kalendari projektesh me iniciativa e aktivitete të shumta, të cilat do të mbulojnë një gamë të gjerë tematikash e prioritetesh që kanë në qendër rininë, në nivel kombëtar, rajonal dhe evropian.

Ky program synon të fuqizojë rininë duke krijuar mundësi të reja e duke i dhënë asaj një dimension evropian. Ndër të tjera, programi synon:

 • të sjellë ndryshime pozitive;
 • të inkurajojë pjesëmarrjen aktive;
 • të promovojë vullnetarizmin;
 • të nxisë identitetin evropian;
 • të promovojë dhe të mbrojë diversitetin dhe gjithëpërfshirjen;
 • të fuqizojë organizatat rinore;
 • të rrisë investimet për të rinjtë;
 • të transformojë qytetin në një pikë ndërkombëtare takimi;
 • të krijojë rrjetëzime dhe sinergji mes të rinjve nga e gjithë Evropa.

Nën sloganin Activate Youth, titulli “Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë” për vitin 2022 inkurajon pjesëmarrjen aktive përmes 8 programeve sa autentike dhe po aq të ndërthurur. Në fokus të tyre kanë nevojat e të rinjve sot dhe nesër, edukimit joformal dhe krijimit të sinergjive dhe praktikave më të mira evropiane për të rinjtë e vendit.

MISIONI 

Misioni i Tirana EYC 2022 është të stimulojë të rinjtë që të bëhen më proaktivë për çështjet që i shqetësojnë ata, më të prirur për të shfrytëzuar mundësitë ekzistuese ndërkohë që gjenerojnë ndryshim dhe realizojnë fuqinë e tyre transforumese si agjentë të ndryshimit pozitiv dhe afatgjatë. 

VIZIONI

Vizioni i Tirana EYC 2022 është transformimi i të rinjve në agjentë të ndryshimit në komunitet duke siguruar që Tirana të bëhet një qytet gjithëpërfshirës për çdo brez.

VLERAT

Vlerat themelore që na identifikojnë, pjesë e pandashme e këtij rrugëtimi që nga fillesat e tij janë:

 • Integriteti;
 • Frymëzimi;
 • Novatorizmi;
 • Bashkëpunimi;
 • Përkushtimi.