Bordi Honorifik

Bordi Honorifik është një strukturë këshillimore e cila luan një rol të rëndësishëm në promovimin dhe rritjen e vizibilitetit të titullit në komunitetin filantropik, atë të biznesit, të organizatave të shoqërisë civile, të delegacioneve dhe përfaqësive diplomatike të huaja në Shqipëri dhe institucioneve rajonale e ndërkombëtare.

Anëtarët e emëruar në mënyrë të pavarur të Bordit Honorifik mbështesin publikisht misionin e Tiranës si Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022.

Ky bord përfshin një përfaqësi të përbërë nga një anëtar për secilin nga institucionet apo përfaqësitë e poshtë shënuara dhe kryesohet nga Kryetari i Bashkisë Tiranë, Z. Erion Veliaj.

Anëtarësia:

Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët

Elva Margariti, Ministria e Kulturës

Evis Kushi, Ministria e Arsimit dhe Sportit

Delina Ibrahimi, Ministria e Financave

Luigi Soreca, Zyra e Delegacionit Evropian në Shqipëri

Vincenzo Del Monaco, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE)

Fiona McCluney, Kombet e Bashkuara (UN)

Albert Hani, Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor (RYCO)

Andi Kananaj, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)

Nikolin Jaka, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë

Irida Shani, Instituti për Media dhe Çështje Sociale