Dafina Peci

Drejtoreshë Ekzekutive, Kongresi Rinor Kombëtar

Aspasjana Kongo

CEO – Koordinatore e Përgjithshme, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Departamenti i Programeve dhe Granteve

Ergys Gezka

Menaxher Programi, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Bora Lako

Përgjegjës i Granteve, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Klajdi Priska

Përgjegjës Politikash, KRK, Koordinator Programi “Rinia bën Ekonomi Krijuese dhe Novacion”, Tirana EYC 2022

Enxhi Lipa

Përgjegjës Hulumtimi KRK, Koordinatore Programi “Rinia Zhvillon Kapacitete”, Tirana EYC 2022

Shila Parllaku

Përgjegjës Komunikimi KRK, Koordinator Programi “Të rinjtë janë Evropian”, Tirana EYC 2022

Bled Iljazi

Koordinator Programi “Rinia dhe Hapësirat Rinore”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëta

Enkeleda Pjetri

Koordinator Program “Rinia dhe Eco-Health”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Dritan Sakuta

Koordinator Programi “Rinia dhe Diversiteti”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Eris Ibërshimi

Koordinator Programi “Rinia dhe Pjesëmarrja”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Jehona Varfi

Koordinator Programi “Rinia krijon Kulturë”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Departamenti i Komunikimit dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Irena Topalli

Menaxher i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Dea Elmasllari

Menaxher i Marrëdhënieve me Publikun dhe i Marketingut, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Brisida Sula

Përgjegjës i Marketingut, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Eneida Daci

Përgjegjës Komunikimi, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Krista Shehaj

Përgjegjës i Rrjeteve Sociale, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Departamenti i Monitorimit dhe Vlerësimit

Dikensa Topi

Menaxher Monitorimi dhe Vlerësimi, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Mariza Rama

Përgjegjës i Kërkimit, Monitorimit dhe Vlerësimit, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Departamenti i Financës

Hysen Zyberaj

Menaxher Finance, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Juna Laci

Përgjegjës Finance, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Departamenti i Protokollit dhe Administratës

Juliana Gjokutaj

Përgjegjës Administrativ dhe i Protokollit, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Lori Nikolla

Asistente Ekzekutive, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Departamenti i Logjistikës, Eventeve dhe Aktivistëve

Maura Linadi

Përgjegjës Logjistike, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Glindxhet Madhi

Koordinator i Aktivistëve, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Paula Mehmetukaj

Koordinator Eventesh, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Reixhin Ademi

Asistent Logjistike, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar

Mario Kokonozi

Koordinator i Menaxhimit të Aktiviteteve, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar