Roli dhe fuqizimi i të rinjve në Integrimin Evropian: KRK dhe CDI diskutojnë me përfaqësues të Institucioneve Evropiane në Bruksel Më Shumë Bashkëpunimi Rajonal, rruga më efektive drejt Integrimit Evropian Më Shumë Për herë të parë Shqipëria në një Forum Evropian: Kongresi Rinor Kombëtar votohet në Forumin Rinor Evropian Më Shumë Qyteti ukrainas Lviv, shpallet Kryeqyteti Europian i Rinisë 2025 Më Shumë Thirrje per Artikuj në kuadër të Platformës Connecting Youth Më Shumë