Raporte Periodike

Për të aksesuar Raportet Periodike të Programit Tirana EYC 2022 – KRK, ju lutemi të dërgoni kërkesën tuaj drejtuar Departamentit të Monitorimit dhe Vlerësimit:


    Emri, Mbiemri:    Adresa email:

    Mesazhi/Kërkesa: