logoredteyc
Dafina Peci
Drejtoreshë Ekzekutive, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Aspasjana Kongo
CEO – Koordinatore e Përgjithshme, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Lori Nikolla
Asistente Ekzekutive, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Dikensa Topi
Menaxher Monitorimi dhe Vlerësimi, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Mariza Rama
Përgjegjëse e Kërkimit, Monitorimit dhe Vlerësimit, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Juliana Gjokutaj
Përgjegjës Administrativ dhe i Protokollit, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Lorena Elezi
Përgjegjëse e Granteve, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Dea Elmasllari
Menaxher i Marrëdhënieve me Publikun dhe i Marketingut, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Ergys Gezka
National Youth Congress of Albania
logoredteyc
Irena Topalli
National Youth Congress of Albania
logoredteyc
Klajdi Priska
National Youth Congress of Albania
logoredteyc
Eneida Daci
Përgjegjës Komunikimi, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Shila Parllaku
National Youth Congress of Albania
logoredteyc
Glindxhet Madhi
Koordinator i Vullnetarëve, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Reixhin Ademi
Asistent Logjistike, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Brisida Sulo 
Përgjegjës i Marketingut, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar 
logoredteyc
Enkeleda Pjetri
Koordinator Program “Rinia dhe Eco - Health”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Jehona Varfi
Koordinator Programi “Rinia krijon Kulturë”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Bled Iljazi
Koordinator Programi “Rinia dhe Hapësirat Rinore”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Dritan Sakuta
Koordinator Programi “Rinia dhe Diversiteti”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Eris Ibërshimi
Koordinator Programi “Rinia dhe Pjesëmarrja”, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Enxhi Lipa
Përgjegjës Hulumtimi KRK, Koordinatore Programi “Rinia Zhvillon Kapacitete”, Tirana EYC 2022
logoredteyc
Paula Mehmetukaj
Koordinator Eventesh, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Mario Kokonozi
Kordinator i Menaxhimit të Aktiviteteve, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Maura Linadi
Përgjegjës Logjistike, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Najada Merolli 
Përgjegjës Ligjor, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Juna Laci
Përgjegjëse Finance, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Hysen Zyberaj
Menaxher Finance, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar
logoredteyc
Krista Shehaj
Përgjegjës i Rrjeteve Sociale, Tirana EYC 2022, Kongresi Rinor Kombëtar