December 9, 2021

Thirrje për Projekt Ide në kuadër të ‘Tirana European Youth Capital 2022’

Data e publikimit të Thirrjes: 9 Dhjetor 2021 Afati për aplikime: 28 Janar 2022 Ftojmë Organizatat e Shoqërisë Civile, grupet Jo Formale dhe individë të cilat […]
December 9, 2021

Thirrje për Bashkëpunëtorë në kuadër të Tirana European Youth Capital 2022

Thirrje për Bashkëpunëtorë   Afatet e hapjes së thirrjes: 9 Dhjetor 2021 – 28 Janar 2022 Ftohen Organizatat e Shoqërisë Civile, grupet jo formale, individët dhe […]
December 24, 2021

Pyetësor në kuadër të Programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022

Pyetësor në kuadër të Programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 Në kuadër të implementimit të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 (TEYC 2022), Kongresi […]
January 4, 2022

Shtyhet Afati i Aplikimeve për Thirrjet e Hapura për Projekt Ide …

Shtyhet Afati i Aplikimeve për Thirrjet e Hapura për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë –  Tirana EYC 2022 Shtyhet afati i aplikimeve për Thirrjet e hapura për […]