11 Nëntor, 2022

Ftesë për Ofertë Katering

FTESË PËR OFERTË   Lënda: Kërkesë për “Shërbim Katering” për eventin “Eja n’Shpinë Tënde”  dhe  Konferencën “ Turizmi rajonal dhe të rinjtë e qyteteve tona”, të […]
9 Nëntor, 2022

Kerkese per “Performance Artistike”

FTESË PËR OFERTË   Lënda: Kërkesë për shërbim “Staf për Performancën Artistike” për eventin “Ceremonia e Ndarjes së Çmimit European Youth Capital 2025”, i cili do […]
9 Nëntor, 2022

Kerkese per oferte “Marrje me qera Sistem Skenografi”

FTESË PËR OFERTË   Lënda: Kërkesë për marrje me qera “Sistem Skenografi” për eventin “Ceremonia e Ndarjes së Çmimit European Youth Capital 2025”, i cili do […]
9 Nëntor, 2022

Kerkese per oferte “Marrje me qera Sistem Video/Ledwall”

FTESË PËR OFERTË   Lënda: Kërkesë për marrje me qera “Sistem Video/Ledwall” për eventin “Ceremonia e Ndarjes së Çmimit European Youth Capital 2025”, i cili do […]
9 Nëntor, 2022

Kerkese per oferte ” Marrje me qera Sistem Ndricimi”

FTESË PËR OFERTË   Lënda: Kërkesë për marrje me qera “Sistem Ndriçimi” për eventin “Ceremonia e Ndarjes së Çmimit European Youth Capital 2025”, i cili do […]
9 Nëntor, 2022

Kerkese per oferte ” Marrje me qera Sistem Audio”

FTESË PËR OFERTË   Lënda: Kërkesë për marrje me qera “Sistem Audio” për eventin “Ceremonia e Ndarjes së Çmimit European Youth Capital 2025”, i cili do […]
9 Shtator, 2022

Ftesë për ofertë për “Verifikues Shpenzimesh për veprimtarinë e KRK në kuadër të zbatimit të Programit TEYC2022”

Ftesë për ofertë për “Verifikues Shpenzimesh për veprimtarinë e KRK në kuadër të zbatimit të Programit TEYC2022” Pozicioni: Verifikues Shpenzimesh për veprimtarinë e KRK në kuadër […]
17 Gusht, 2022

Shprehje Interesi per “Verifikues Shpenzimesh” për Përfituesit e “Thirrjes Direkte”

Shprehje Interesi per “Verifikues Shpenzimesh” për Përfituesit e “Thirrjes Direkte”   Pozicioni: “Verifikues Shpenzimesh” për Përfituesit e “Thirrjes Direkte” Vendi i punës: Shqipëri Shtrirja kohore e […]
22 Korrik, 2022

Lista e subjekteve “Verifikues Shpenzimesh për Përfituesit e Granteve”

Lista e subjekteve “Verifikues Shpenzimesh për Përfituesit e Granteve” Më poshtë lista e subjekteve të cilët janë pranuar nga KRK-TEYC2022 për tu përzgjedhur nga Përfituesit e […]