3 Nëntor, 2021

Rezultatet e votimeve “Anëtar i Bordit Drejtues” për Tirana …

19 Nëntor, 2021

Thirrje për aplikim “Menaxher Monitorimi dhe Vleresimi” për Tirana…

Pozicioni: “Menaxher Monitorimi dhe Vlerësimi” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Eropian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për aplikim “Përgjegjës Grantesh” për Tirana…

Pozicioni: “Përgjegjës për Grantet” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për aplikim “Asistent Logjistike” për Tirana…

Pozicioni: “Asistent Logjistike” në Departamentin e Logjistikës për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) Vendi i punës: Tiranë […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për aplikim “Jurist” për Tirana Kryeqyteti

Pozicioni: “Jurist” për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja e kontratës: 19 muaj […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për Aplikim “Koordinator Eventesh” për Tirana…

Pozicioni: “Koordinator Eventesh” në Departamentin e Logjistikës për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator i Vullnetarëve” për Tirana…

Pozicioni: “Koordinator i Vullnetarëve” për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin  2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja e kontratës: […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për Aplikim “Menaxher Finance” për Tirana…

Pozicioni: “Menaxher Finance” për programin “Tirana – European Youth Capital 2022” (Tirana – Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi i punës: Tiranë Kohëzgjatja e […]
19 Nëntor, 2021

Thirrje për aplikim “Koordinator për Menaxhimin e Aktiviteteve”

Pozicioni: “Koordinator për Menaxhimin e Aktiviteteve” në Departamentin e Logjistikës për programin “Tirana European Youth Capital 2022” (Tirana, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022) Vendi […]