25 Janar, 2022

Kërkesë për Ofertë Mobilje zyre Kongresi Rinor Kombëtar (në kuadër të TEYC2022)

KËRKESË PËR OFERTË Subjekti:      Kërkesë për Ofertë Mobilje zyre Kongresi Rinor Kombëtar (në kuadër të TEYC2022) Forumi Rinor Evropian është platforma më e madhe […]
21 Janar, 2022

Kërkesë për Ofertë “Rritja e impaktit të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 në politikat e Bashkimit Evropian

KËRKESË PËR OFERTË  Subjekti:          Kërkesë për Ofertë “Rritja e impaktit të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 në politikat e Bashkimit Evropian”. Forumi Rinor […]
21 Janar, 2022

Kërkesë për Ofertë Pajisje Kompjuterike (IT) Kongresi Rinor Kombëtar (në kuadër të TEYC2022)

KËRKESË PËR OFERTË   Subjekti:         Kërkesë për Ofertë Pajisje Kompjuterike (IT) Kongresi Rinor Kombëtar (në kuadër të TEYC2022) Forumi Rinor Evropian është platforma më e […]
13 Janar, 2022

Kërkesë për Ofertë: Mirëmbajtja e faqes Web dhe Ndërtimi i Aplikacionit EYC 2022

FTESË PËR OFERTË Kërkesë për Ofertë: Mirëmbajtja e faqes Web dhe Ndërtimi i Aplikacionit nga Kongresi Rinor Kombëtar Subjekti: Kërkesë për Ofertë – Mirëmbajtja e faqes […]
4 Janar, 2022

Shtyhet Afati i Aplikimeve për Thirrjet e Hapura për Projekt Ide …

Shtyhet Afati i Aplikimeve për Thirrjet e Hapura për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë –  Tirana EYC 2022 Ftohen organizatat e shoqërise civile, grupet jo formale, individët […]
24 Dhjetor, 2021

Pyetësor në kuadër të Programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022

Pyetësor në kuadër të Programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 Në kuadër të implementimit të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 (TEYC 2022), Kongresi […]
17 Dhjetor, 2021

Sesionet Informuese mbi Thirrje për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë

Sesionet Informuese mbi ‘Thirrje për Projekt Ide dhe Bashkëpunëtorë’ në zbatim të programit Activ∞ për Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 Në kuadër të Tirana Kryeqyteti […]
9 Dhjetor, 2021

Thirrje për Bashkëpunëtorë në kuadër të Tirana European Youth Capital 2022

Thirrje për Bashkëpunëtorë Ftohen Organizatat e Shoqërisë Civile, grupet jo formale, individët dhe partnerët ndërkombëtarë të cilat kanë në fokus të punës së tyre rininë, të […]
9 Dhjetor, 2021

Thirrje për Projekt Ide në kuadër të ‘Tirana European Youth Capital 2022’

Data e publikimit të Thirrjes: 9 Dhjetor 2021 Afati për aplikime: 28 Janar 2022 Ftojmë Organizatat e Shoqërisë Civile, grupet Jo Formale dhe individë të cilat […]